La gestió dels residus als centres de Fisioteràpia, en tractar-se de centres sanitaris, s'han de gestionar d'acord amb la legislació corresponent al Decret 27/1999:

Els residus sanitaris es classifiquen en dos grups i a un centre de Fisioteràpia podem trobar:

1. Residus sense risc o inespecífics

  • Grup I. Són residus municipals que, per la seva naturalesa i composició, són inerts i no especials i no requereixen exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre generador. Aquests tipus de residus inclouen materials com el cartró, paper, material d’oficines i despatxos, cuines, bars, menjadors, tallers, jardineria i, en general, els residus que no deriven directament d’una activitat sanitària.
  • Grup II. Són residus inerts i no especials que no plantegen exigències especials en la seva gestió fora del centre generador, i es consideren residus municipals. Aquests tipus de residus inclouen material de cures, guixos, robes i material d’un sol ús bruts amb sang, secrecions i/o excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels residus sanitaris de risc.

2. Residus de risc o específics (només si es practiquen tècniques amb agulles com la punció seca)

  • Grup III. Són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció en la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició del rebuig, tant dins com fora del centre generador, atès que poden generar un risc per a la salut laboral i pública. Aquests residus són la sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punyent i tallant, entre altres.

Els residus sense risc es dipositen en una bossa d’escombraries i es poden llençar al contenidor gris de rebuig de l’ajuntament. Els centres que només disposin d’aquests residus han de tramitar l’alta de productor de residus sanitaris a l’Agència Catalana de Residus només si produeixen una quantitat igual o superior a les 1.000 tones de residus no perillosos.

Els residus de risc es consideren especials i s’han de emmagatzemar sis mesos com a màxim al centre i s’han de gestionar amb una empresa acreditada. En concret, un centre de Fisioteràpia amb residu sanitari tipus III ha de disposar d’un contracte amb una empresa de gestió de residus acreditada, disposar de l’Alta de Productor de residus sanitaris a l’Agència Catalana de Residus, Fitxa d’Acceptació G-III, Llibre Vermell de Control de Residus sanitaris i notificació prèvia a l’Agència Catalana de Residus

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×