FASES DE L'OPOSICIÓ

 

Les oposicions són un conjunt de proves que has de superar per accedir a un lloc d’ocupació pública. Aquest sistema de selecció consta de diferents fases. Com a opositor has de conèixer el detall de cadascuna d’elles, per així, poder realitzar tot el procés amb èxit.

A continuació, pots trobar les principals fases de l’oposició.

 

1. Publicació de l’oferta d’ocupació pública

 

Primer de tot ha de sortir convocada l’oferta d’ocupació pública. Habitualment, durant el primer trimestre de l’any apareixen publicades al BOE (Boletín Oficial del Estado) o als butlletins oficials de cada administració totes les oposicions que es convocaran al llarg de l’any.

 

2. Bases i convocatòria de l’oposició

Posteriorment a la publicació de l’oferta, cada administració publica les bases generals i específiques de l’oposició, on apareixen: les característiques de la plaça, els requisits que s’han de complir, el sistema selectiu, el temari, les proves a superar, etc. A les bases podràs veure si pots presentar-te o no a l’oposició.

En funció de l’oposició, la convocatòria es publicarà juntament amb les bases o posteriorment establint el termini per presentar les sol·licituds de participació en l’oposició.

 

3. Presentació de sol·licituds 

 

Quan surtin les bases hauràs de consultar la documentació sol·licitada i consultar les vies de presentació (en línia o presencial), i reunir-la amb prou temps. Pot ser que hagis d’anar a alguna administració o centre perquè realitzin algun certificat o et segellin alguna titulació, i aquest tràmit no sempre és instantani. Així que no deixis mai la documentació per a l’últim moment.

La documentació s’ha de presentar en les dates assenyalades tal i com s’estableix a les bases. Qualsevol petit error en la presentació de la documentació pot ser motiu d’exclusió de la convocatòria, així que llegeix bé les bases i no t’oblidis de cap document.

Normalment, la presentació d’instàncies per participar en el procés selectiu es pot realitzar de forma presencial i electrònica. Pot ser que hagis de compulsar alguns documents o presentar els originals i, a més a més, hauràs d’abonar les taxes d’examen corresponents. 

 

4. Publicació del llistat d’admesos i exclosos

 

Després de la presentació de sol·licituds, es publicarà el llistat de persones admeses i excloses. Quedaran excloses aquelles persones que no compleixin amb els requisits mínims establerts a les bases. En cada cas, s’especificarà el motiu d’exclusió, que podrà esmenar-se en un termini determinat. Una vegada finalitzat el termini d’esmenes, es publicarà el llistat definitiu. 

 

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×