QUÈ ÈS UN PROCÉS ORDINARI?

 

És un procés vinculat a l’acord d’oferta d’ocupació pública que aprova la taxa de reposició anual. Les places de la taxa de reposició es calculen en funció de les baixes, defuncions, jubilacions, excedències sense reserves de lloc de treball, pèrdues de la condició de funcionari, renúncies voluntàries, etc., produïdes durant l’any anterior.

 

QUÈ ÉS UN PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ?

 

L’estabilització és un procés excepcional que es convoca amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat en el conjunt de les administracions públiques, tal i com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

 

Qui  es pot presentar a un procés d’estabilització?

 

Qualsevol persona que treballi o no a l’Administració, nacionals o estrangers. S’ha de respectar el principi de lliure concurrència a tots els ciutadans.

 

Quin és el sistema de selecció en aquest procés d’estabilització?

 

Els processos selectius d’aquestes places es podran realitzar de dues formes:

  • Per Concurs-oposició: Per les places ocupades per personal temporal, de manera ininterrompuda des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2020 o, com a mínim, des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020. Sempre que s’acordi per negociació a cada Administració, els exercicis de la fase d’oposició poden ser no eliminatoris entre si. Així mateix, la fase de mèrits serà d’un 40 % de la puntuació total i es valorarà mitjançant l’experiència al cos, grup i categoria.
  • Per Concurs de mèrits: Per les places ocupades de forma temporal i ininterrompuda des d’abans de l’1 de gener de 2016, o que siguin places vacants estructurals i que estiguin ocupades per personal temporal abans de l’1 de gener de 2016. S’estableix  igualment que un 40 % de la puntuació total haurà de ser majoritàriament sobre l’experiència al cos, grup i categoria. Però no s’especifica com es valorarà el 60 % restant.

 

És obligatori presentar-se al procés selectiu?

 

No és obligatori, però si ocupes una de les vacants i no t’hi presentes, no tens dret a reclamar una indemnització com a conseqüència de la finalització de la relació laboral per no superació del procés selectiu. Si es vol tenir la possibilitat d’indemnització serà necessari presentar-s’hi.

 

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×