El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya estrena Codi Ètic

Publicada el 14/09/2018

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) estrena codi ètic amb la voluntat d'establir i assumir un seguit de valors, eines i pautes de conducta que serveixin de model per al desenvolupament professional de totes les persones vinculades a l’entitat i d'ajuda per resoldre qualsevol conflicte ètic que pugui sorgir.

Aquest nou codi ètic, que podeu consultar a la pàgina web del Col·legi, abasta els membres de la Junta de Govern i de les Seccions Territorials, així com els treballadors i els membres de les comissions col·legials, dels grups d’interès i de treball del CFC. També es pretén que esdevingui marc de referència per a les relacions institucionals i empresarials amb tercers.

Els valors que es desprenen d'aquest codi ètic són el respecte per les persones, evitant qualsevol tipus de discriminació i limitació per consideracions de nacionalitat, raça, ideologia política, nivell social, sexe o preferències sexuals, cultura o creences religioses.

També s'orienta el Col·legi a satisfer les necessitats del col·lectiu que representa mitjançant la informació, la recerca, la formació, l’orientació i l’assessorament als col·legiats, mantenint en tot moment la defensa de la professió de la Fisioteràpia davant de qualsevol fet que la pugui afectar.

El CFC es compromet a continuar oferint tots els seus serveis observant criteris de sostenibilitat, minimitzant l’impacte mediambiental que produeix la seva activitat i fent un ús sostenible dels recursos.

Així mateix, el nou codi ètic recull també el compromís del Col·legi amb la qualitat de tots els seus procediments i atenció als col·legiats i la societat en general; amb la cerca de l'excel·lència en tots els processos; amb la innovació i l'ús de les noves tecnologies; amb el foment de la participació dels col·legiats; amb la confidencialitat en el tractament de les dades personals amb què treballa; amb la professionalitat i la implicació dels empleats; amb la transparència i la honestedat dels membres de Junta de Govern i els treballadors, que desenvolupen la seva tasca amb vocació de servei públic.

Aquest codi ètic s’ha inspirat en la Recomanació 60 (1999) del Consell d'Europa sobre el codi europeu de conducta per la integritat política dels representants locals i regionals electes; en la Recomanació (2000) 10 del Consell d'Europa sobre els codis de conducta per a les persones empleades públiques i el seu memoràndum explicatiu; en el Codi de bona conducta de la Unió Europea, aprovat pel Parlament el 2001; el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona; el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya i el Codi Ètic de la UOC.

Podeu consultar el text sencer a la pàgina web del Col·legi.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×