Aprovat per unanimitat el nou Codi Deontològic de la Fisioteràpia a Catalunya

Publicada el 05/07/2022

El passat 30 de juny va tenir lloc, a la Casa Convalescència de Barcelona, una assemblea extraordinària que el CFC va convocar amb l’objectiu de sotmetre a la valoració dels assistents l’actualització del Codi Deontològic de la Fisioteràpia a Catalunya, que va ser aprovat per unanimitat, amb l’acord d’incorporar un afegitó a l’article 59.

L’assemblea va ser oberta pel degà del CFC que va donar la benvinguda als col·legiats i col·legiades introduint la necessitat de l’actualització del Codi Deontològic, que datava de l’any 1995. Tot seguit va donar la paraula a Marlen Moreno, vocal de la Junta i integrant de la Comissió de l’actualització del Codi Deontològic del CFC, que va explicar els motius que han portat al CFC a realitzar aquesta actualització, conscients que “hem d’adaptar a professió a un món canviant i enfrontar-nos als reptes amb el que ens trobem en la nostra pràctica assistencial”. Segons Moreno, aquesta actualització, és “una oportunitat per revisar com hem d’abordar els canvis que es donen en una societat cada vegada més dinàmica i globalitzada” i “aportar millores que imprimeixin qualitat a la nostra tasca diària”.

A continuació, el secretari del CFC, Daniel Jiménez, va destacar alguns dels canvis més significatius d’aquest nou Codi respecte de l’anterior, que es concreten en:

En referència als aspectes generals, s’incorporen l’àmbit sociosanitari i el moviment corporal humà en la definició de ‘Fisioteràpia’. Per primera vegada s'insta a les i els fisioterapeutes a tenir en compte les consideracions particulars de cada sexe i edat de les persones usuàries en l’acte fisioterapèutic així com a donar valor a la diversitat cultural i els factors socials com a determinants de salut. A més, es recomana fer un ús responsable de les xarxes socials.

Pel que fa a les relacions amb les persones usuàries, s’insta al col·lectiu a promoure l’ús de tecnologies digitals per permetre la prestació d'una atenció accessible i oportuna i sempre buscant l’excel·lència i l’evidència en la seva actuació, respectant l’autonomia de / de la pacient. A més, se’ls demana tenir una especial vigilància sobre el límits professionals davant de possibles situacions d’assetjament sexual.

Pel que fa a les relacions amb companys i companyes de professió destaca la inclusió del tema del plagi total o parcial entre companys, professorat i estudiants. I amb les relacions dels fisioterapeutes amb altres professionals de la sanitat i d’altres professions així com amb els organismes professionals, destaca el canvi del concepte de ‘prescripció’ a ‘derivació’, en el primer cas, i l’acceptació dels arbitratges col·legials a què hagin estat sotmeses les persones col·legiades, en el segon.

Pel que fa a l’exercici professional es demana al col·lectiu d’estar actualitzat en les seves competències professionals, que l’atenció biopsicosocial sigui la seva base d’actuació i que es regeixin pel mètode científic i la Fisioteràpia basada en l’evidència (evidència científica, evidència clínica i el pacte amb la persona usuària).

Tot seguit hi va haver un profitós espai per al debat en el qual es va acordar d’incorporar al nou Codi el paradigma narratiu en el Capítol VI d’exercici professional, per tal que el text resultant doni cobertura a tots els àmbits i característiques de la nostra professió.

L’actualització del Codi Deontològic ha estat realitzada per la Comissió del Codi Deontològic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que està formada per Carles Casanovas, Yolanda Castellano, Antoni Cudós, Daniel Jiménez, Marlen Moreno i Jadrana Sore.

El treball ha comptat amb la revisió dels membres del Consell Social de la Fisioteràpia Antoni Cabot, Francesc Escarmís i Judit Roca.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×