Informació general

Us informem que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha posat en funcionament el Registre de Societats Professionals en compliment dels requisits que exposa la "Ley 2/2007 de 15 de marzo, de Sociedades Professionales". Segons l'esmentada Llei són objecte d'inscripció obligatòria en el Registre de Societats Professionals del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya aquelles Societats Professionals que tenen per objecte l'exercici en comú de l'activitat professional de la Fisioteràpia, de manera exclusiva o juntament amb altres professionals titulats i col·legiats.

En la pàgina web del Col·legi s'exposa el procés que s'ha de seguir per realitzar correctament la inscripció en el Registre i tota la informació complementària que fa referència a la Llei corresponent i als models de sol·licituds.

Segons la Llei:

"L'evolució de les activitats professionals ha donat lloc a què l'actuació aïllada del professional es vegi substituïda per una labor d'equip que té el seu origen en la creixent complexitat d'aquestes activitats i en els avantatges que deriven de l'especialització i divisió del treball. Així, les organitzacions col·lectives que operen en l'àmbit dels serveis professionals han anat adquirint una creixent difusió, escala i complexitat, amb acusada tendència en temps recents a organitzar l'exercici de les professions col·legiades per mitjà de societats. En aquest context, la Llei de Societats Professionals que ara es promulga té per objecte possibilitar l'aparició d'una nova classe de professional col·legiat, que és la pròpia societat professional, mitjançant la seva constitució conformement a aquesta Llei i inscripció en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional corresponent. Per a això, s'estableix una disciplina general de les societats professionals que faciliti el desenvolupament d'aquesta franja dinàmica del nostre sistema social i econòmic i amb tan acusada incidència en els drets dels seus clients. Per això, la creació de certesa jurídica sobre les relacions jurídic/societàries que tenen lloc en l'àmbit professional es constitueix en un dels propòsits fonamentals que persegueix la nova Llei. Al costat d'aquest, es fa precís consignar un adequat règim de responsabilitat a favor dels usuaris dels serveis professionals que es presten en el marc d'una organització col·lectiva. En definitiva, aquesta nova Llei de Societats Professionals es constitueix en una norma de garanties: garantia de seguretat jurídica per a les societats professionals, a les quals es facilita un règim peculiar fins a ara inexistent, i garantia per als clients o usuaris dels serveis professionals prestats de forma col·lectiva, que veuen ampliada l'esfera de subjectes responsables...".

BOE núm. 65 LEY 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×